sneaker reps panerai daylight chronograph fake watches omega seamaster spectre v6f tag heuer bezel replacement parts replica watches uk fear of god fifth collection reddit tag heuer mercedes benz sls ebay swiss replica watches movado watches amazon intime watch replica replica watches uk
Dıştan Isı Yalıtım Uygulaması Teknik Şartnamesi | Dinamik İnşaat Ltd.Şti.

Dıştan Isı Yalıtım Uygulaması Teknik Şartnamesi

BLUE’SAFE MAVİ KALE DIŞTAN DUVAR UYGULAMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-)DIŞTAN DUVAR UYGULAMASI MALZEME TANIMI

A-ISI YALITIM MALZEMESİ (TS 11989’a uygun TSE belgeli)
(BİB Poz no: 04.612/4C- 1b):

Dıştan duvar uygulamalarında kullanılan kapalı gözenekli Polistiren – ekstrüde köpük XPS levhalar sıva ile iyi bir tutunma elde etmek için, pürüzlü ve/veya kanallı yüzeylere sahip olmalıdır (TS 825 standardı, Ek 5 madde 10.2.1.2.2, 14 Haziran 1999 tarih, 23725 sayılı resmi gazete).

YOĞUNLUK : min. 28 kg/m3’ta olmalıdır.
YÜZEY ÖZELLİĞİ : İki yüzü pürüzlü, tek tarafı kanallı.
KENAR PROFİLİ: Lambalı (binili) kenar profili.
ISI İLETKENLİK DEĞERİ (Lambda): 10°C’de 90 gün değeri λ= 0.031 W/mK’den büyük olmamalıdır (TS 825 standardı, Ek 5 madde 10.2.1.2.2, 14 Haziran 1999 tarih, 23725 sayılı resmi gazete).
BASMA DAYANIMI: 200 kPa’ dan düşük olmamalıdır. (TS 11989, C2 sınıfı)
SU EMME : Tam daldırma yöntemi ile uzun sürede su emme değeri hacimce % 1’ i geçmemelidir . Isı yalıtım ürününün su emme yetisi; ısı iletkenlik değerini kötüleştirir, donma çözünme döngülerinde sıva çatlakları oluşumuna neden olabilir.
YANGIN MUKAVEMETİ : B1 sınıfı olmalı (TS 11989, B1 sınıfı).

BOYUT KARARLILIĞI :

a) 60 ±°C şartlarda boyut kararlılığı uzunluk ve genişlikte boyutsal değişim sıfır olmalıdır.
b) 60 ±°C ve % (90±5) bağıl nem şartlarında boyut kararlılığı uzunluk ve genişlikte % 1’i geçmemelidir.
c) 20 kPa gerilme ve 80°C sıcaklıkta boyutsal değişim TS 11989 göre A1 sınıfında olmalıdır.
d) 40 kPa gerilme ve 70°C sıcaklıkta boyutsal değişim TS 11989 göre A2 sınıfında olmalıdır.

Boyut kararlılığı duvar uygulamalarında önemli bir özelliktir. Isıl farklılıklar sonucunda oluşan boyutsal değişimler, cephede problem yaratabilir. XPS hücre büyüklükleri, konumlandırılması ve üç yöndeki (σx, σy σz) dengeleri gerek sıva ile yapışma mukavemeti ve boyut kararlılığı açısından oldukça önemlidir.

SIVA ile YAPIŞMA MUKAVEMETİ : Isı yalıtım levhalarının sıva ile yapışma mukavemeti 80 kPa’ dan düşük olmamalıdır. 100 kPa’ dan yüksek olmaları tercih edilmelidir.

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ : 90-110 değerleri arasında olmalıdır. Binanın nefes alabilmesi ve aynı zamanda duvar kesitinde yoğuşma olmaması için değerlerin bu aralıkta olması gerekir. Ancak her koşulda duvar kesitinde yoğuşma analizi yapılmalıdır (bkz.14 Haziran 1999 tarih 23725 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan TS 825 standardı).

KAPİLARİTE: Sıfır olmalıdır.

UZUNLUK, GENİŞLİK, GÖNYEDEN SAPMA, YÜZEY DÜZLÜĞÜ, KALINLIK:
TS 11989’ standardında verilen toleranslara uygun olmalıdır.

B- YAPIŞTIRMA HARCI :
Isı yalıtım levhalarının düşey ve yatay yüzeylere yapıştırılması amacıyla kullanılan çimento esaslı sentetik katkılı ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır. Yapışma Mukavemeti : min. 80 kPa .
Uygulama aleti : Taraklı mala-Mala
Kabuklaşma süresi : 15-20 dakika
Görünüm : Gri renkli toz.
Tüketim : 4-5 kg/m2 (Yüzey düzgünsüzlüğüne ve yapının yüksekliğine bağlı olarak sarfiyat artabilir.)
Karışım oranı : 25 kg. Toz, 5-5,5lt. su ile.
Ambalaj : 25 kg. Kraft torba.

C- DÜBEL :
Isı yalıtım plakalarının beton, tuğla, gazbeton vs. duvar yüzeylerine montajında kullanılır. Yapıştırma işleminden en az
24 saat sonra , yalıtım levhalarını uygulama yüzeylerine mekanik olarak tespit etmek için kullanılan sert plastikten
mamul , geniş başlıklı mekanik tespit elemanıdır.
Yapı Yüksekliğine göre minimum dübel sayısı;
h ≤ 8m. 6 ad/m²
h < 8m.< 20m. 8 ad/m²
h ≥ 20m. 10 ad/m²
Bina köşelerinde dübel sayısı arttırılmalıdır.

D- SIVA DONATI FİLESİ :
Sıva filesi, ısı yalıtım levhalarının üzerine kaplanan sıvada oluşacak çekme gerilmelerini karşılamak ve çatlamasını
önlemek amacıyla kullanılır. Mesh (örgü gözü) boyutları 3,5 x 3,5 mm. olan, alkali ortama dayanıklı, 160 gr./m²
ağırlıkta emprenye cam tülü malzemedir.
Gerilme Dayanımı : min. 1900 N/5cm.
Gerilme Dayanımı : min. 1200 N/5cm. (%5 NaOH çözeltisi testinde)
Gerilme Dayanımı : min. 1250 N/5cm. (Hızlı testte)

E- YALITIM LEVHASI SIVASI :
Isı yalıtım levhaları yüzeyine uygulanan ve ilk kat uygulamadan sonra içine sıva donatı filesi yerleştirilerek tekrar bir kat sıva ile sıvanarak tamamlanan sentetik katkılı, çimento esaslı sıva malzemesidir. Sıva, sentetik katkılarla kalitesi arttırılmış, uzun işlenebilme süresi olan , yağmur darbelerine, donma çözünme döngülerine dayanıklı , su ile karıştırılarak hazırlanan çimento bazlı olmalıdır. Yapışma Mukavemeti : min. 80 kPa
Uygulama aleti : Çelik mala
Düzeltilebilme süresi : 15-30 dakika
Görünüm : Gri renkli toz.
Tüketim : 1,7kg/m2/mm.
Karışım oranı : 25 kg. Toz, 5-5,5lt. su ile.
Ambalaj : 25 kg. Kraft torba

F- KÖŞE PROFİLİ Profil K-PVC:
Bina köşeleri ve pencere kenarlarındaki dış köşeleri mekanik etkilerden korumak ve düzgün köşeler elde etmek için PVC’den imal edilmiş , donatı filesi takviyeli , alkali ortama dayanıklı köşe profilidir. Sıva profilinin
standartlara uygun olması gerekmektedir.

G- SU BASMAN PROFİLİ :
Isı yalıtım levhalarının başladığı seviyede sistemi mekanik ve dış etkenlerden (yağmur,rüzgar vs.) korumak, sıva uygulamasında mastar görevi görmek amacıyla kullanılan ve başlangıç seviyesinde mekanik olarak tespit edilen alüminyumdan mamül referans profilidir. Su basman profili kullanılarak ısı yalıtım malzemesinin profil içine düzgün olarak oturtulması ve düzgün hat oluşturulması sağlanır.

H- SON KAT KAPLAMA MALZEMESİ :
Yalıtım levhası sıvasının üzerine dekoratif ve dış etkenlere karşı korumak amaçlı uygulanan akrilik, çimento veya elastomerik esaslı TS 7847’ye uygun dış cephe kaplama malzemesidir. Solvent bazlı boya ve cephe kaplama malzemeleri kesinlikle kullanılmamalıdır.
Mavi Kale Mantolama Sistemlerinde ETAG 004 performans testi standartlarında yapılan yaşlandırma testinden geçmiş Kaleterasit markalı son kat cephe kaplamaları kullanılması sistemin uzuzn zaman performansı ve dekoratif açıdan önerilir.

2-) DIŞTAN DUVAR UYGULAMASI

Yüzeyin hazırlanması : Uygulamaya başlamadan önce binanın bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenmelidir. 2-3 cm.’yi aşan yüzey eğriliklerinde bir kaba sıva yapılarak yapıştırma harcının daha az kullanılması, daha hızlı yapıştırma işlemi ve daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanmalıdır. Yüzeyde yapışmayı önleyici herhangi bir yüzey varsa kaldırılmalıdır.
Su basman profili , su basman seviyesinin 20 cm. alt kımına tespit edilir. Yatayda su basman profili ve düşeyde fileli köşe profilinin düzgün tespit edilmesi, tüm sistemin sağlıklı uygulanması için gereklidir.
Blue’Safe Mavi Kale Yapıştırma Harcı ( KaleFiks ) üretici tavsiyesi doğrultusunda su ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.
Blue’Safe Mavi Kale Yapıştırma Harcı ( KaleFiks ) , Shapemate IB ısı yalıtım levhasının pürüzlü ve oluklu yüzeyinin tümüne taraklı malayla sürekli veya kenarları boyunca sürekli/şerit , orta kısımlara noktasal/öbek uygulanır;
Noktasal ve Şerit Yapıştırma : Blue’Safe Mavi Kale Yapıştırma Harcı ( KaleFiks ) Shapemate IB oluklu yüzeyinin bütün kenarları boyunca sürekli/şerit , orta kısımlara noktasal /öbek olarak sürülür. Yapıştırıcının Shapemate IB levhalarının arkasına en az %40 oranında temas etmiş olmasına dikkat edilmelidir.
Taraklı Mala ile Sürekli Yapıştırma : Eğri olmayan çok düzgün cephelerde 10×10 mm. Ölçülerinde taraklı mala ile uygulama yapılabilir. Yapıştırma harcı Shapemate IB oluklu yüzeyinin tümüne taraklı mala ile sürekli bir şekilde sürülür.
Levhaların sıkıştırılması esnasında yanlardan taşan harç mutlaka temizlenmelidir.
Shapemate IB’nin uygulama esnasında kesilmesi gerekebilir. Bu basit kesici el aletleri ile yapılabilir. Ancak kesim işleminden sonra kaybolan lamba kenar profili şantiye ortamında tekrar oluşturulmalıdır.
Shapemate IB levhaları yüzeyde de kenar birleşimlerinde de şaşırtmalı olarak yapıştırılmalıdır.
Yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra dübellerin tespiti için duvar ve levha matkapla delinir. Delik boyu dübel boyundan 1 cm. büyük olacak şekilde açılmalıdır. Dübeller tüm levha köşelerine ve 2 adet levha ortasına gelecek şekilde yerleştirilir ve plastik çivileri çakılır. Beton içine en az 40mm., tuğla ve diğer bloklu yapılarda en az 50mm. girecek şekilde dübeller sabitlenir.Matkap çapları açılacak dübel çapı ile aynı seçilmelidir. Betonarme yüzeylerde plastik çivili dübel kullanma durumunda matkap çapı, dübel çapından 1mm. daha geniş seçilebilir. Köşelerde dübel sayısını arttırmak gerekir.
Dübel başlıklarının , ısı yalıtım levhaları ile hemyüz oluşturması için , Shapamete IB üzerine havşa başı aparatı ile dübel başlığı kalınlığı kadar havşa açılacaktır.
Pencere, kapı ve bina köşeleri , fileli köşe profili ile takviye edilir ve sıva ile sıvanır.
Blue’Safe Mavi Kale Sıva harcı ( KalePlast ) üretici tavsiyesi doğrultusunda hazırlanır. İlk kat sıva yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Homojen sıva kalınlığı 2,5 mm. kalınlığında olmalıdır.Shapemate IB levhaları üzerine çelik mala ile uygulanır. Homojen bir kalınlık elde edebilmek için 3x3mm. ebatlarında bir taraklı mala yardımıyla ilk kat sıva levha üzerinde düzeltilebilir. File bir çelik mala yardımıyla henüz sıva kurumadan hafifçe bastırılarak tutturulur. Filenin gömülmemesi için hava koşullarına da bağlı olarak sıvanın suyunu bir miktar atmasını beklemek gerekir. Kuruma esnasında oluşabilecek gerilmeler ve çatlak oluşma riskine karşı file yüzeye yakın durmalıdır. File ek yerlerinde yatayda ve düşeyde birbiri üzerine 10 cm. bindirilmelidir. Daha sonra ikinci bir sıva uygulaması yapılarak düzgün bir yüzey elde edilir. İkinci kat sıvanın homojen kalınlığı 1,5 mm. kalınlığında olmalıdır. Bu sistemde filenin yüzeyde görülmemesi tamamının sıva ile örtülmesi gereklidir. Sıva yüzeyinde filenin gözeneklerinin hafifce hissedilmesinin, sistem üzerine kalın kaplama uygulanacağından teknik olarak sakıncası yoktur.
Sıvanın uygulanması ve kurumasından sonra nefes alan, en az 1.00-2.00 mm. kalınlığında, solvent içermeyen ve pürüzlü bir yüzeye sahip Dekoratif son kat kaplama uygulaması yapılır. Dekoratif son kat kaplamanın sıvaya daha iyi yapışmasını sağlamak için bir kat astar uygulanması doğrudur. Kuruyan astar üzerine dekoratif kaplama çelik/plastik mala ile uygulanarak sistem tamamlanır.

• Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olması, kaba sıvanın tozuma yapmamış olması gerekmektedir.
• Balkon ve çatı parapetleri mevcut ise, bir damlalıklı harpuşta ile suya karşı sistemin yatayda korunması sağlanmalıdır. Çıkmalarda, döşemede ısı yalıtımı konulmamış ise mantolama devam ettirilmelidir.
• Yağmur suyu indirme boruları ve paratoner hatları sistemin üzerine monte edilmelidir.
• Isı yalıtım levhalarının ve özel ince sıvanın güneşin ultraviyole ışınları karşısında performanslarını yitirme ve tozuma yapması riskine karşı sistem, son kat dekoratif kaplaması ile birlikte aynı sezon içinde fazla bekletilmeden tamamlanmalıdır.
Yaşanan konutlarda yapışmayı önleyecek yüzeyler temizlenmeli (boya,cephe kaplaması,vs.) , sıva katındaki zayıf yüzeylerde gerekli onarımlar ve yüzey hazırlığı yapılarak, sağlıklı bir yapışma yüzeyi elde edilmelidir.

Scroll Up