Güçlendirme

GÜÇLENDİRME

 

Mevcut her türlü yapının, taşıma gücünün artırılması veya depreme karşı dayanımının istenen seviyede olabilmesi için uygulanması gereken mühendislik işlemlerinin tümü bu kapsamdadır.

  • Geleneksel betonarme mantolama yöntemi
  • Çelik sistem ile güçlendirme yöntemi
  • Son teknolojik gelişmelere dayanan karbon polimer sargı yöntemi

 

Güçlendirme

Güçlendirme Güçlendirme

Güçlendirme