İstinad Perdesi ve Drenaj

İSTİNAD PERDESİ VE DRENAJ

 

  • Bina çevrelerinin temel kotunda hafriyatının yapılması
  • Çepeçevre drenaj ve dıştan su yalıtım işlerinin yapılması
  • Rögar yapımı ve bina – rögar bağlantılarının yapılması
  • Akış testinin yapılması
  • Kullanılabilir toprağın yerine yerleştirilmesi
  • Betonarme istinad perdesi yapımı

 
İstinad İstinad

İstinad İstinad

İstinad